Informace o ubytování a webkamera na pláži vranovské přehrady viz www.vranov-plaz.cz

 
 

1 9 2 9  -  1 9 3 4

stavba vranovské přehrady

 

1929 - Údolí budoucího přehradního jezera (Jelenův mlýn)

 

1929 - Příprava základů hráze (vlevo v pozadí budoucí vranovská pláž)

 

1930 - Úzkorozchodná železnice (s mostem přes budoucí Granátovou zátoku)

 

1930 - Hloubení náhradního koryta řeky Dyje

 

1931 - Betonáž základů hráze (v pozadí budoucí vranovská pláž)

 

1932 - Stavba 1. poloviny přehradní hráze s výpustěmi vody

 

1932 - Stavba 1. poloviny hráze s výpustěmi na odpouštění vody

 

1932 - Stavba hráze s pohledem na dno budoucího jezera

 

1932 - Usazování potrubí pro přívod vody k turbínám

 

1932 - Stavba hráze (vlevo 3 potrubí k turbínám, vpravo 4 odtoky pro odpouštění vody)

 

1933 - Stavba ze strany přehradního jezera

 

1933 - Detail vpustí k turbínám (napouštění přehrady začalo už během stavby na podzim r. 1933)

 

1933 - Uzávěry vody ke 3 francisovým turbínám (každá o výkonu 5,44 MW)

 

1934 - Dokončovací práce na vtokovém potrubí pro přívod vody k turbínám

 

1934 - Dokončování mostovky hráze

 

1934 - Montáž stroje na čištění česlic (zabraňují vniknutí větších ryb a předmětů do turbín)  

 

1934 - 1. loď "Máša"  (lodní osobní doprava byla zahájena 11. června 1934)

 

Další informace o pláži Vranovské přehrady

www.vranov-plaz.cz  webkamera  ubytování  mapa  historie  akce  výlety